Radiopława, w jakim celu jest wykorzystywana?

Radiopława epirb jest urządzeniem, które wykorzystywane jest w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla jednostek, które znajdują się na morzu. Sygnał docierany do jednostki ratunkowej jest bowiem w stanie pomóc, w określeniu dokładnej lokalizacji jednostki, która wysłała sygnał i oczekuje natychmiastowej interwencji. Musimy jednak wiedzieć, że epirb należy nauczyć się wykorzystywać, aby w razie poczucia niebezpieczeństwa, móc wykorzystać w pełni potencjał urządzenia.

Radiopława, czy na każdym statku musi się znajdować?

Epirb (opisany na stronie: https://fairwinds.pl/po-co-nam-radioplawa-epirb/) musi znaleźć się na każdym statku, aby w razie potrzeby móc wykorzystać urządzenie do wysłania sygnału, dzięki któremu jednostka ratunkowa będzie w stanie dokładnie określić lokalizację statku i pomóc żeglarzom. Musimy jednak wiedzieć, że wyróżniamy kilka rodzajów radiopławy i w każdym z nich stosuje się zupełnie inne wytyczne, jeśli chodzi o samo używanie.

Jakie radiopławy wyróżniamy?

epirb

Możemy zakupić dla siebie radiopławe ręczna i automatyczną. Tuż po wysłaniu sygnału jednostka ratunkowa od razu sprawdza, gdzie znajduje się dany statek i stara się mu pomóc. Jednak, kiedy mamy do czynienia z radiopławą ręczną, to osoby, które są ewakuowane ze statku, muszą zabrać urządzenie ze sobą. W przypadku radia automatycznego nie ma takiej konieczności, bo sygnał zwalniający z pomocy wysyła się automatycznie. Jak widać nie tylko musimy zaopatrzyć się w urządzenie emitujące sygnał epirb w razie potrzeby, ale także należy nauczyć się, jak odpowiednio z niego w razie potrzeby korzystać.

Comments are closed.